Pożegnanie z doc'em ?

Z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766) dowiadujemy się, że format OpenDocument został oficjalnie uznany jako obowiązujący standard do wymiany dokumentów tekstowych lub tekstowo-graficznych pomiędzy systemami informatycznymi używanymi przez podmioty publiczne.

OpenDocument jest oczywiście obsługiwany przez znany już, bezpłatny pakiet OpenOffice. Jego polską wersję 2.0 można pobrać ze strony firmy Ux Systems w dziale download.

Znajdziemy tu wersję zarówna dla systemu Windows jaki i Linux (tgz, rpm, deb).