I co ty na to ?

Bdanaia na agnilesikm uiwnerstyecie dodowzą, iż nie ma zanczinea w jikaej kelojności znujdają się ltiery w wyazrie, wnaże jest jydenie aby pirwesza i ostitana ltiera była na włiścawym miejscu. Rszeta może być zepułnie pozemianiana ale wcąiż mżona cztyać bez żydnach preblomów.

Dzeije się tak dletago, że nie czatymy kelojno letiry po letirze, ale od razu całe sołwo.

:D