Przyśpieszyć firefox'a - fasterfox

W opisie Firefox’a pisałem o tym jak można tą przeglądarkę jeszcze bardziej przyśpieszyć. Trochę opcji, ustawień, ręcznego wpisywania danych, itp.

Ale nie każdy lubi (i nie musi) grzebać w plikach, zaawansowanych opcjach i innych takich ‘czarach’. Instalując rozszerzenie fasterfox możemy wszystkie odpowiednie opcje wybrać z predefiniowanych zestawów ( domyślnie, szybciej, turbo) lub nadal ustawiać je ręcznie. Przy czym pomaga nam w tym opis każdej opcji, którą możemy zmienić.

Tak więc, instalujmy i przyśśśśśśśśśpieszajmy…