skracanie formularzy + java script

Długie formularze, podzielone na kilka sekcji ciągnące się w dół strony, nie są zbyt czytelne. Formularz taki można zmodyfikować dzieląć go na klikalne etapy lub wizualne zakładki. Ale jeżeli mamy wiele takich formularzy napisanych na dodatek w samym HTML’u ?

Możemy to sobie uprościć za pomocą JavaScript. Odpowiednia funkcja wywołana po załadowaniu się strony [body onLoad="funkcja();“] może wyszukać sekcje naszego formularza i zwinąć je do ciekawszych wizualnie zakładek.

Żeby funkcja wiedziała co jest sekcją, należy je odpowiednio oznaczyć np. poprzez odpowiednią klasę CSS ‘subpanel’

Druga ważna rzecz, skrypt musi wiedzieć jak nazwać zakładki. Do tego wykorzystałem atrybut title. Nasz kod wygląda teraz tak:

<div class="subpanel" title="zakładka 1">
  <h2>sekcja 1</h2>
</div>

<div class="subpanel" title="zakładka 2">
  <h2>sekcja 2</h2>
</div>

Teraz za pomocą JavaScript możemy odnaleźć wszystkie znaczniki DIV.

if (!document.getElementsByTagName
  || !document.createElement
  || !document.appendChild) return;


/* pobieramy wszystkie div'y */

var divs = document.getElementsByTagName("div");

Następnie przygotowywujemy dodatkowy element DIV, w którym umieścimy stworzone zakładki.

/* nr. pierwszego div'a z klasą subpanel */

var firstDiv = -1;/* tworzymy div na nasze menu */

var menu = document.createElement("div");

menu.className = "panels_menu";

menu.setAttribute("id","panels_menu");

Pozostaje nam przejść się pętlą po wszystkich znalezionych DIV'ach i wybrać te, które posiadają klasę ‘subpanel’. Z każdego z nich pobieramy wartość atrybutu title i naszym ‘menu’ tworzymy odpowiedni odnośnik:

var source = divs[i].getAttribute("title");

if (!source) continue;

var link = document.createElement("a");

link.setAttribute("href","#"+source);

link.setAttribute("onclick","activMenu(this); ");

link.onclick = new Function('activMenu(this);'); // dla IE

link.setAttribute("id","menu_"+divs[i].id); // dla wywołań zewnętrznych

link.appendChild(document.createTextNode(source));

Aktywujemy pierwszą naszą zakładkę i dodajemy je do naszego nowego menu:

if(firstDiv == -1) firstDiv = i;

if(i == firstDiv) {
  divs[i].style.display='block';
  link.setAttribute('class','active');
}

/* dodajemy odnośnik do menu */

menu.appendChild(link);

link.className = "active"; // dla IE

A po zakończeniu całej pętli wklejamy nasze zakładki przed pierwszego DIV'a z klasą ‘subpanel’:

/* wklejamy stworzone menu nad pierwszym div'em */

divs[firstDiv].parentNode.insertBefore(menu,divs[firstDiv]);

Tyle w temacie stworzenia zakładek. Pozostaje nam stworzyć funkcję activeMenu(this), którą wywołujemy po kliknięciu w odpowiednią zakładkę.

function activMenu(menu) {
 menubox = document.getElementById('panels_menu');
 links = menubox.childNodes;

 /* ustalamy clasę 'active' dla naszego
  odnośnika, a reszcie null */
 for(x=0;x<links.length x if links menu.classname="active" menu.blur var divs='document.getElementsByTagName("div");' chowamy wszystkie div pr aktualnego for i="0;" menu.innerhtml else return false ca zwie drobny>CSS:
  .panels_menu a {
    color: #eee;
    text-decoration: none;
    background: #666;
    padding: 0px 5px;
    margin: 0px 2px;
    border: solid 1px #333;
   }
  .panels_menu a:hover {
    background: #ccc;
    color: #f33;
    border-bottom: solid 1px #ccc;
  }
  .panels_menu a.active {
    background: #eee;
    color: #333;
    border-bottom: solid 1px #eee;
  }
  .subpanel {
        border: solid 1px #333;
    padding: 10px;
    margin: 0 0 10px;
  }

Wystarczy teraz do <body> dodać onLoad="preparePanels()“ i to już wszystko.

Poniżej jest pełen kod funkcji preparePanels():

function preparePanels() {
 if (!document.getElementsByTagName
  || !document.createElement
  || !document.appendChild) return;
 /* pobieramy wszystkie div'y */
 var divs = document.getElementsByTagName("div");

 /* nr. pierwsze div'a z klasą subpanel */
 var firstDiv = -1;

 /* tworzymy div na nasze menu */
 var menu = document.createElement("div");
 menu.className = "panels_menu";
 menu.setAttribute("id","panels_menu");

 for (var i=0; i<divs.length i je klasa div to subpanel to:
 if firstdiv="i;" sprawdzamy istnienie atrybutu
 var source='divs[i].getAttribute("title");'
 continue chowamy divs tworzymi odno do w naszym menu link='document.createElement("a");' link.setattribute link.appendchild jest pierwszym go aktywujemy dodajemy menu.appendchild wklejamy stworzone nad dzia przyk znajduje si href="http://onjin.net/misc/opanels/menu.php">tutaj. Odnośniki w lewym górnym rogu strony uruchamiają wersję kolejno z i bez preparePanels().
Jeżeli komuś się ta wiedza przyda, to miło mi będzie :)</divs.length></links.length>