home.pl & django - pierwsza potyczka

home.pl obsługuje pythona jako cgi (pliki .py) więc tego będziemy się trzymać. Instalację wykonamy w katalogu /py

instalacja django

hardcoded ale działa ;) wrzucamy to do /py i ruchamiamy poprzez www (plik install.py)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
  #!/usr/bin/env python

  import os

  os.system("wget http://www.djangoproject.com/download/1.0.2/tarball/")
  os.system("tar zxf Django-1.0.2-final.tar.gz")
  os.system("rm Django-1.0.2-final.tar.gz")
  os.system("mv Django-1.0.2-final tmp")
  os.system("mv tmp/django django")

nasz projekt

Lokalnie wołamy

  $ django-admin.py startproject pytest

i wrzucamy katalog pytest przez ftp na home do katalogu /py .

dispatch.py

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
  #!/usr/bin/env python

  import os, sys
  import django.core.handlers.wsgi

  def run_with_cgi(application):

    environ           = dict(os.environ.items())
    environ['wsgi.input']    = sys.stdin
    environ['wsgi.errors']    = sys.stderr
    environ['wsgi.version']   = (1,0)
    environ['wsgi.multithread'] = False
    environ['wsgi.multiprocess'] = True
    environ['wsgi.run_once']   = True

    if environ.get('HTTPS','off') in ('on','1'):
      environ['wsgi.url_scheme'] = 'https'
    else:
      environ['wsgi.url_scheme'] = 'http'

    headers_set = []
    headers_sent = []

    def write(data):
      if not headers_set:
        raise AssertionError("write() before start_response()")

      elif not headers_sent:
        # Before the first output, send the stored headers
        status, response_headers = headers_sent[:] = headers_set
        sys.stdout.write('Status: %s\\r\\n' % status)
        for header in response_headers:
          sys.stdout.write('%s: %s\\r\\n' % header)
        sys.stdout.write('\\r\\n')

      sys.stdout.write(data)
      sys.stdout.flush()

    def start_response(status,response_headers,exc_info=None):
      if exc_info:
        try:
          if headers_sent:
            # Re-raise original exception if headers sent
            raise exc_info[0], exc_info[1], exc_info[2]
        finally:
          exc_info = None   # avoid dangling circular ref
      elif headers_set:
        raise AssertionError("Headers already set!")

      headers_set[:] = [status,response_headers]
      return write

    result = application(environ, start_response)
    try:
      for data in result:
        if data:  # don't send headers until body appears
          write(data)
      if not headers_sent:
        write('')  # send headers now if body was empty
    finally:
      if hasattr(result,'close'):
      result.close()


  # Change this to the directory above your site code.
  sys.path.append("/py")

  # Change mysite to the name of your site package
  os.environ['DJANGO_SETTINGS_MODULE'] = 'pytest.settings'

  run_with_cgi(django.core.handlers.wsgi.WSGIHandler())

i odpalamy to by www :D na razie tyle …

do pobrania

Dokładam paczkę z plikami do testu:

  $ unzip py.zip

ftp na home.pl; open http://server.home.pl/py/dispatch.py/admin

dodatkowe moje narzędzia