git php syntax check pre-commit

Załączam używany przeze mnie i sprawdzający się pre-commit dla git'a sprawdzający commitowane pliki .php.

Przy wykonaniu commit w repozytorium skrypt dla każdego commitowanego pliku ‘.php’ wykonuje ‘php -l’ w pętli, aż otrzyma odpowiedź, że składnia jest ok lub nie ok. Przypadku wystąpienia błędy przerywa commit. Sam skrypt napisany jest w python'ie

Dlaczego w pętli? Dlatego, że ‘php -l’ losowo się urywa zwracając SIGFAULT i należy wtedy powtórzyć próbę z ‘-l’

Plik do pobrania:

  • pre-commit