vim snippetsemu i liquibase

W ostatnim wpisie pisałem o snippetsEmu dla vim'a, a dziś załączam zestaw snippetów, których używam przy pracy z liquibase.

Liquibase to całkiem miłe narzędzie napisane w Javie do śledzenia, zarządzania i wprowadzania zmian w bazach danych. Zmiany opisuje się w pliku (plikach) xml i wpisywanie oraz pamiętanie tej składni można sobie uprościć przy pomocy vim’a i snippetów.

Snippet umieszczamy razem z pozostałymi, najczęściej w .vim/after/ftplugin/.

Najprościej zacząć otwierając np. migration.xml, wpisując lhelp i wcisnąć TAB. Otrzymamy małą pomoc i możemy zaczynać wpisywać kolejną migrację :)

  • xml_snippets.vim