Grooveshark currentSong.txt + gajim status

Przy okazji szukania API do grooveshark’a odkryłem plik currentSong.txt, który jest tworzony przez Grooveshark Desktop.

Kilka minut z vim’em i mamy skrypt napisany w python’ie, który odczytuje w/w plik i wrzuca informację o aktualnie odtwarzanym utworze jako status wybranego konta w gajim’a.

Skrypt umożliwia także uruchomienie go w trybie monitorowania w/w pliku (wymana pyinotify). Wtedy nasz status będzie zmieniany w chwili (chwilę potem :) ) zmiany utworu w Grooveshark Desktop.

Całość można dowolnie używać/modyfikować, a pobrać można z serwisu github.com:

Do działania wystarczy nam plik grov2gajim.py. Umieszczamy go gdzieś na dysku i możemy używać.