Python SOAP server (flask) + generowanie wsdl

Krótkie wprowadzenie jak uruchomić prosty serwer SOAP przy pomocy pakietu “Flask-Enterprise”. Do przetestowania połączenia do serwera użyjemy klienta z pakietu “suds”.

Instalacja

  $ pip install Flask-Enterprise

plik: soap.py

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  from time import ctime
  from flask import Flask
  from flaskext.enterprise import Enterprise

  app = Flask(__name__)

  enterprise = Enterprise(app)


  class DemoService(enterprise.SOAPService):
    __soap_server_address__ = '/soap'
    __soap_target_namespace__ = 'ns'

    @enterprise.soap(_returns=enterprise._sp.String)
    def get_time(self):
      return ctime()

  if __name__ == '__main__':
    app.run(host='127.0.0.1', port=5555)

Uruchamiamy serwer

  $ python soap.py

plik: client.py

1
2
3
4
  from suds.client import Client

  c = Client('http://127.0.0.1:5555/soap?wsdl')
  print c.service.get_time()

Uruchamiamy klienta

  $ python client.py
  Tue Aug 13 19:49:53 2013