Startujemy sentry przy pomocy dockera

Jak szybko uruchomić prywatną instancję Sentry używając dockera.

Wymagania

Zainstaluj dockera:

Startujemy

Gdy masz zainstalowanego dockera oraz postgresa wtedy można startować:

  # pull sentry image
  docker pull onjin/sentry

  # instalujemy bazę sentry
  docker run  -e SENTRY_DBHOST=your.db.address -e SENTRY_DBNAME=sentrydbname -e SENTRY_DBUSER=dbuser -e SENTRY_DBPASS=dbpass -p :7365 onjin/sentry upgrade

  # startujemy instancję sentry
  docker run -d -e SENTRY_DBHOST=your.db.address -e SENTRY_DBNAME=sentrydbname -e SENTRY_DBUSER=dbuser -e SENTRY_DBPASS=dbpass -p :7365 onjin/sentry start

i otwieramy w przeglądarce adres:

  • host: http://localhost:7365/